ÁSZF

 • Új ügyfeleink illetve új alapítású cégek esetén cégünk első esetben a vételár előzetes megtérítését kéri. Kis értékű (nettó 50.000,- Ft alatti) megrendelés esetén átutalásos számlát csak rendszeresen vásárló ügyfeleink részére állítunk ki, egyéb esetben a fizetési mód előre utalás, készpénz vagy utánvét.
 • Egyedi döntés alapján esetenként a megrendelést kizárólag előre utalással fogadunk el.
 • A gyártás 50% előleg befizetése mellett indulhat, a fennmaradó 50% pedig legkésőbb az átadás-átvételt során.
 • Cégünk térítésmentesen vállalja a termékek 3D látványtervének elkészítését.
 • Amennyiben a 3D látványterven túl mintadarab készítése szükséges, azt külön kalkuláljuk, amelyet megrendelés esetén levonunk,
  megrendelés elmaradása esetén megállapodás szerint számlázunk.
 • Az elkészített termékek szállítására vonatkozóan a megállapodástól függően teszünk ajánlatot vagy biztosítjuk gratis. A szállítás
  során esetlegesen felmerülő károkért nem vállalunk felelősséget.
 • Megrendelő minőségi kifogásokkal az átvételtől számított 8 napon belül élhet, melyet az egyedi megrendelések sajátosságai miatt, egyedileg bírálunk el. A minőségi kifogásokat és egyéb reklamációkat csakis írásban fogadunk el az info@cegespendrive.hu email címünkön.
 • A fizetési határidő elmulasztása esetén cégünk fenntartja annak lehetőségét, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajtási
  eljárást indít vagy követelését harmadik személyre engedményezi. Fizetési határidő elmulasztása és késedelem esetén vevő az MNB kétszeres alapkamatnak megfelelő késedelmi napi kamatot köteles téríteni.
 • A gyártást ajánlatunkban foglalt adatoknak megfelelően, írásbeli megrendelő kézhezvétele és (!) nyomdai anyagleadás után
  indítjuk.
 • Az általunk küldött megrendelési visszaigazolás szerződésnek minősül, a megrendelés visszaigazolás a szerződés adatait tartalmazza a
  szerződő felek, a kapcsolattartók, a szerződés tárgya, határideje, a szerződési díj, fizetési mód és fizetési határidő tekintetében.
 • A megrendelési visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő a hiánytalan, cégszerűen aláírt, valóságnak megfelelő,
  árajánlatunkkal összhangban lévő, írásos megrendelő és (!) nyomdakész anyag kézhezvételétől érvényes.
 • A termék szállítása tételes és hivatalos átadás-átvétellel végződik.
 • A megrendelés utáni elállásból / módosításából származó költségek a megrendelőt terhelik.
 • Késedelmes teljesítés esetén, kivéve a vis major, cégünk minden esetben napi nettó 2% kötbérrel csökkenti az áru szerződéses
  fizetendő összegét.
 • A megrendelő aláírásával igazolja, hogy a jogvédelem alatt álló logókat és grafikákat jogosan használja.
 • A szerződések mindennemű kiegészítése, módosítása csak írásos formában lehetséges.
 • A szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében cégünk a PTK rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Általános SZerződési Feltételek Érvényessége
Jelen Általános Szerződési Feltételek van érvényben: 2011. augusztus 21-től.

Vállalatunk hagyományos megoldások mellett egyedi pendrive-okat is térítésmentesen tervez, költséghatékonyan gyárt és gyorsan szállít.